jump to navigation

Kriteria Menjadi Ulama January 2, 2009

Posted by pakwandi in Muhammad Ihsan Zainuddin.
Tags:
trackback

Apa saja kriteria agar dapat masuk dalam kategori ulama, kemudian yg mana paling tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT ulama atau ulil albab, jazakallah.

Jawaban :

1.Ulul Albab adalah para ulama yang ilmunya mengantarkannya untuk berfikir dengan cara yang shahih. Tidak ada penjelasan yang membedakan keduanya.

2.Kriteria ulama secara umum adalah :

a. Yang menguasai ilmu Al-Qur’an dan As-sunnanh.

b. Yang menyandarkan aqidah, ucapan dan amalannya kepada keduanya.

c. Mengetahui pandangan-pandangan ulama salaf dalam berislam.

d. Menguasai ilmu-ilmu alat berijtihad seperti : Nahwu, Sharaf, Ushul Fiqh dan Mushthalah Hadits.

e. Selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla.

Wallahu a’lam.

(Oleh : Muh. Ihsan Zainuddin, Lc)

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: